Σχολικές Εκδηλώσεις
  • Register

Το πρόγραμμα ανήκει στη Περιβαλλόντικη Αγωγή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ 
Γιαννιτσά: Η πόλη που πάω σχολείο
-φύση, καλλιέργειες
-καθημερινότητα πόλης, πεζόδρομος
-γεωγραφική τοποθεσία, ονομασία
-παράδοση, τοπικοί χοροί-φορεσιές
-δημόσιες υπηρεσίες, Δημαρχείο
-μνημεία
-υγειονομική περίθαλψη, νοσοκομεία

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; 
Επίπεδο γνώσεων:
-να γνωρίσουν την πόλη
-να απομνημονεύσουν τοποθεσίες
-να ονομάζουν τοποθεσίες
-να περιγράφουν την πόλη
-να αναγνωρίζουν σημεία
-να συσχετίζουν

Επίπεδο ικανοτήτων:
-να διαβάζουν
-να πληκτρολογούν
-να φωτογραφίζουν
-να κατασκευάζουν
-να σχεδιάζουν

Επίπεδο στάσεων:
-να προσαρμόζονται σε μεγάλη πόλη
-να εξοικειωθούν με τις δημόσιες υπηρεσίες
-να απομυθοποιήσουν τη μεγάλη πόλη

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT
-συλλογή πληροφοριών από διαδίκτυο-βιβλία
-περίπατοι, βιωματική προσέγγιση (έρευνα πεδίου)
-φωτογραφίσεις
-συνεργασία με φορείς (Δήμος Πέλλας, νοσοκομείο)
-παρουσίαση κολάζ

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα: ανάπτυξη προφορικού λόγου, επικοινωνιακός λόγος, γραφή
Μαθηματικά: μέτρηση-σύγκριση
Μουσική: τοπικοί χοροί
Φυσική αγωγή: περίπατοι, τοπικοί χοροί 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μπουζάνα Ευαγγελία           ΠΕ  11


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ντιούδη Ιωάννα                  ΠΕ  70
Χρηστάκης Παρασκευάς       ΠΕ  70
Νικολαΐδου Καλλιόπη          ΠΕ  60

Η Σαρακοστή ξεκίνησε και εμείς, το προσωπικό και οι μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών ετοιμάζουμε ήδη Πασχαλινές λαμπάδες για μικρούς, μικρές και μεγάλους. 

Το Προσωπικό του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών.
Καλή Σαρακοστή!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ :

 Μέσα συγκοινωνίας παλαιότερα και σήμερα .
 Μέσα συγκοινωνίας στη ξηρά ,θάλασσα, αέρα .
 Βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε στο δρόμο.
 Διαβάζουμε πινακίδες ,φωτεινούς σηματοδότες .
 Μετακινούμαστε με ασφάλεια .
 Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς .

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;

 Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής .
 Να γνωρίσουν τον κωδικα οδικής κυκλοφορίας και τη χρησιμότητα του .
 ΝΑ γνωρίσουν τα είδη σήμανσης ,τις κατηγορίες πινακίδων και τους φωτεινούς σηματοδότες .
 Να γνωρίσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς .

Κοινωνικοί
 Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία .
 Να είναι σε θέση να μετακινηθούν με ασφάλεια στο δρόμο αρχικά ως πεζοί.
 Να ακολουθούν κανόνες .
 Να αναγνωρίζουν επίκινδυνες καταστάσεις και τρόπους αντιμετώπισης.

Ψυχοκινητικοί
 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οδικής ασφάλειας .
 Να αποκτήσουν δεξιότητες οδικής κυκλοφορίας
 Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς .

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 Συζήτηση
 Χωρισμός σε ομάδες
 Χειροτεχνικές δραστηριότητες (κολάζ, κατασκευες κτλ).
 Επισκέψεις .
 Πραγματοποίηση κοντινών οδικών δαδρομών.
 Επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής..
 Θεατρικό παιχνίδι
 Εκμάθηση τραγουδιών .

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα
 Συμμετοχή σε συζήτηση .
 Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
 Ανάγνωση παραμυθιών .
 Ασκήσεις προγραφής .
 Λεξιλογικές ασκήσεις και ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας .
 Ερμηνεία πινακίδων .
 Γραφή /παραγωγή εισιτηρίου .
Μαθηματικά
 Εξάσκηση στη συμμετρία
 Αντιστοίχηση πινακίδων με γεωμετρικά σχήματα .
 Αποτύπωση, καταγραφή,ταξινόμηση ,κατηγοριοποίηση πινακίδων
 Διαδοχή βημάτων.
 Διαχωρισμός δεξί αριστερο.Αμφιπλευρικότητα.
 Εκτέλεση διαδρομών.

Δημιουργικές δραστηριότητες .
 Κατασκευή πινακίδων ,φωτεινών σηματοδοτών.
 Χρωματιισμός μλέσων μαζικής μεταφοράς .
 Κατασκευή κολάζ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ  ΠΕ 71

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ 71

ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 11

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ 21

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ψυχική Υγεία : Κοινωνική και Συναισθηματική ανάπτυξη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ :

• Γνωρίζω τα βασικά συναισθήματα
• Αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου
• Αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων
• Μίμηση συναισθημάτων
• Σύνδεση συναισθημάτων με πραγματικές συνθήκες

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;

• Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση - Αυτογνωσία
• Αποδοχή του άλλου
• Εμπλουτισμός λεξιλογίου
• Αναγνώριση συναισθημάτων
• Διαχείριση συναισθημάτων
• Συνεργασία σε ομαδικό επίπεδο
• Έκφραση συναισθημάτων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους
• Έκφραση δημιουργικότητας

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

• Εποπτικό υλικό (ολοκληρωμένες σειρές εικόνων, φωτογραφιών, κοινωνικές ιστορίες, εκπαιδευτικό λογισμικό)
• Ομαδικές δραστηριότητες
• Μουσικά όργανα
• Κουκλοθέατρο
• Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα →

Αναγνώριση/ταύτιση λέξεων που αναφέρονται στα συναισθήματα, κοινωνικό λεξιλόγιο
Συναισθηματική Οργάνωση →

Αποδοχή και συνεργασία με τους άλλους, έκφραση των συναισθημάτων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους, απόκτηση θετικού αυτοσυναισθήματος και αυτοπεποίθησης
Προφορικός λόγος →

Συμμετοχή σε συζήτηση ομάδας, συνομιλία, έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, επιθυμιών και αναγκών, αφήγηση γεγονότων
Δημιουργικές δραστηριότητες →

Κατασκευές με προσωπάκια συναισθημάτων, κολάζ, κουκλοθέατρο δραματοποίηση

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 23

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΤΣΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 71

ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ       ΠΕ 71

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ 71

1979 - Π.Δ. 104/1979 - ΦΕΚ. 23 -Α- 7-2-1979 'Διατάξεις για τη Μέση Εκπ/ση'
1982 - N. 1304/1982 - ΦΕΚ. 144 -A- 7-12-1982 'Για την επιστημ.-παιδαγωγ. καθοδήγηση και διοίκηση στη Γεν. και τη Μέση Τεχν.-Επαγγ. Εκπ/ση'
1983 - N. 1320/1983 - ΦΕΚ. 6 -A- 11-1-1983 'Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα κ.ά.δ.'
1985 - Π.Δ. 188/1985 - ΦΕΚ. 75 -Α- 26-4-1985 'Τροπ.-συμπλ.διατ.για θέμ.των σχολ.Μέσης Γεν. Εκπ/σης', Απαλλ.ξένη γλώσ./Μουσ., Άρθρα 2/4/5.
1985 - N. 1566/1985 - ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 'Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.'
1992 - N. 2009/1992 - ΦΕΚ. 18 -A- 14-2-1992 'Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.'
1992 - Π.Δ. 250/1992 - ΦΕΚ. 138 -Α- 10-8-1992 'Ρύθμ. θεμ. Υποχρεωτ. Επιμόρφ. Εκπ/κών και θεμ. λειτουργίας των Περιφερ. Επιμορφ. Κέντρων'
1994 - N. 2190/1994 - ΦΕΚ. 28 -A- 3-3-1994 'Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δοίκησης' (ΑΣΕΠ).
1995 - N. 2349/1995 - ΦΕΚ. 224 -A- 1-11-1995 'Ρύθμιση θεμ. Α.Σ.Ε.Π. & ειδ. θεμ. προσωπ. & λειτουργίας της Δημ. Διοίκησης', Άρθ. 2, Παρ. 14.
1996 - Π.Δ. 50/1996 - ΦΕΚ. 45 -Α- 8-3-1996 'Μεταθέσεις/ τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης'
1997 - Π.Δ. 100/1997 - ΦΕΚ 94 -Α- 22-5-1997 'Μεταθέσεις/ τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης- Τροπ. Π.Δ. 50/96/ΦΕΚ.45Α
1998 - N. 2621/1998 - ΦΕΚ. 136 -A- 23-6-1998 'Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.ά.δ.'
1998 - Π.Δ. 200/201/1998 - ΦΕΚ. 161 -Α- 13-7-1998 'Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών Σχολείων'
1998 - N. 2643/1998 - ΦΕΚ. 220 -A- 28-9-1998 'Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κ.ά.δ.'
1999 - N. 2683/1999 - ΦΕΚ. 19 -A- 9-2-1999 'Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτ. Διοικητ. Υπαλλ. και Υπαλλ. Ν.Π.Δ.Δ.'
1999 - N. 2690/1999 - ΦΕΚ. 45 -A- 9-3-1999 'Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις'.
1999 - N. 2738/1999 - ΦΕΚ. 180 -A- 9-9-1999 'Συλλογ. διαπραγματ. στη Δημ. Διοίκ., μονιμοπ. συμβασιούχων αορίστου χρόνου...', Άρθ.26, Παρ.4.
2000 - Π.Δ. 165/2000 -ΦΕΚ. 149 -A- 28-6-2000 'Αναγνώριση Διπλωμάτων Γ/θμιας Εκπ/σης (ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΙ)'
2000 - N. 2839/2000 - ΦΕΚ. 196 -A- 12-9-2000 'Ρύθμ.θεμ.Υπ.Εσωτ.,Δημ.Διοίκ.και Αποκέντρ.κ.ά.δ',Τρόπος εξέτ.ατ.με έλλειψη φυσ.σωμ.δεξ.,Άρθ.3.
2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2 -Β- 4-1-2001 'Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Σχολ. Συμβ. Ειδ. Αγ. για την καθοδήγηση των Εκπ/κών των ΣΜΕΑ', (1).
2001 - N. 2916/2001 - ΦΕΚ. 114 -A- 11-6-2001 'Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολ. Τομέα αυτής'
2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1475 -Β- 4-12-2000 'Συγκρότ.-καθορ.αποζημ.της ομ.εργ.για τη σύνταξη κανον.κειμ./για την παρακ.-υλοπ.του Ν.2817/00...'(2-3).
2001 - Π.Δ. 50/2001 -ΦΕΚ. 39 -A- 5-3-2001 'Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.'
2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1640 -Β- 10-12-2001 'Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων'
2002 - N. 2986/2002 - ΦΕΚ. 24 -A- 13-2-2002 'Οργάν. περιφερ. υπηρεσιών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης- αξιολόγηση εκπ/κού έργου'
2002 - Π.Δ. 25/2002 - ΦΕΚ. 20 -Α- 7-2-2002 'Προσόντα, κριτήρια, επιλογή Στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.'
2002 - N. 3027/2002 - ΦΕΚ. 152 -A- 28-6-2002 'Ρύθμιση θεμάτων Οργ. Σχ. Κτιρ., Ανώτ. Εκπ/σης κ.ά.δ.', Πρόσληψη Αναπληρωτών, Άρθ.7, Παρ.4.
2002 - N. 3051/2002 - ΦΕΚ. 220 -A- 20-9-2002 'Τροπ.-συμπλ. συστημ. πρόσληψης στο Δημόσιο τομέα', Κατώτ. όριο ηλικίας Αναπληρ./ Ωρομισθ.
2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1340 -Β- 16-10-2002 'Καθήκοντα Στελεχών Εκπαίδευσης'
2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1471 -Β- 22-11-2002 'Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο'
2003 - Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ. 1 -Α- 3-1-2003 'Συγκρότηση/ Λειτουργία Υπηρεσ. Συμβουλ. Α/θμιας, Β/θμιας & Ειδ. Αγ.',Συνάφεια Μεταπτυχ. Τίτλων.
2003 - Απόφ. - ΦΕΚ. 304 -Β- 13-3-2003 'Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Δημοτικού-Γυμνασίου…Προσχολικής Αγωγής...'
2003 - Π.Δ. 78/79/2003 - ΦΕΚ. 77 -Α- 2-4-2003 Προσόντα Σχ.Συμβ.Κωφών-Βαρηκ.-Τυφλών/Αύξ.-Καταν.θέσ.Σχ.Συμβ.Ειδ.Αγ.-Β/θμιας Εκπ.', (1)-(2).
2003 - N. 3149/2003 - ΦΕΚ. 141 -A- 10-6-03, 'Εθν.Βιβλ. της Ελλ.,Δημ.Βιβλ.κ.ά.δ.', Πρόσλ. Ωρομισθ. Εκπ/κων σε ΣΜΕΑ, Κεφ.Δ', Άρθ.13, Παρ.13.
2003 - N. 3194/2003 - ΦΕΚ. 267 -A- 20-11-2003 'Ρύθμ.Εκπ.θεμ.'/Θέμ.Ειδ.Αγ./ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ/Αναπλ.-Ωρομ./Σεμιν. Εξειδ./Χαρισματ., Άρθρο 2.
2004 - N. 3255/2004 - ΦΕΚ. 138 -A- 22-7-2004 'Ρύθμιση θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων'
2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 213 -Β- 17-2-2005 'Νέος κανονισμός παροχών ΟΠΑΔ- Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου'
2005 - N. 3320/2005 - ΦΕΚ. 48 -A- 23-2-2005 'Ρυθμ.θεμ.για προσωπ. Δημοσίου και των νομ.προσ. του ευρύτ. Δημόσ. τομέα και τους Ο.Τ.Α.'
2005 - N. 3328/2005 - ΦΕΚ. 80 -A- 1-4-2005 'Διεπιστημονικός Οργαν. αναγνώρ. Τίτλων Ακαδημ. και Πληροφόρησης' (ΔΟΑΤΑ, πρ. ΔΙΚΑΤΣΑ)
2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 533 -Β- 21-4-2005 'Καθορισμός αμοιβής Επιμορφωτών κ.λπ. για το Πρόγρ. Εισαγωγ. Επιμόρφ. Νεοδιόρ. Εκπ/κών 2004-05'.
2005 - N. 3369/2005 - ΦΕΚ. 171 -A- 6-7-2005 'Συστηματοποίηση της διά βίου εκπαίδευσης'
2005 - N. 3391/2005 - ΦΕΚ. 240 -A- 4-10-2005 'Διεθνές Πανεπιστ. Ελλ.- Θέμ. Α/θμιας-Β/θμιας -Προσμέτρ. Προϋπηρ. Αναπληρ.', Άρθ. 9, Παρ. 5.
2005 - N. 3404/2005 - ΦΕΚ. 260 -A- 17-10-2005 'Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπ. και Τεχνολογ. Τομέα της Ανώτατης Εκπ/σης.'
2006 - N. 3448/2006 - ΦΕΚ. 57 -A- 15-3-2006 'Για την περαιτ.χρήση πληροφ.του δημ.τομέα και τη ρύθμ.θεμ.αρμοδ.Υπ.Εσωτ.,Δημ.Διοίκ.και Αποκ.'
2006 - N. 3454/2006 - ΦΕΚ. 75 -A- 7-4-2006 'Ενίσχυση οικογένειας και λοιπές διατάξεις', Πρόσληψη Εκπ/κών με 3 τέκνα.
2006 - N. 3467/2006 - ΦΕΚ. 128 -A- 21-6-2006 'Επιλογή στελεχών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης...'  
2006 - N. 3475/2006 - ΦΕΚ. 146 -A- 13-7-2006 'Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγγελμ. Εκπ/σης'
2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 727 -Β- 15-6-2006  'Καθορ. αποζημίωσης ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετ. των Ημερ. Ενιαίων Λυκείων...', (7).
2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1507 -Β- 13-10-2006 'Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημ.Σχ./ Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στο Νηπιαγ.' (5-6).
2007 - N. 3528/2007 - ΦΕΚ. 26 -A- 9-2-2007 'Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτ. Διοικητ. Υπαλλ. και Υπαλλ. Ν.Π.Δ.Δ.'
2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2057 -Β- 23-10-2007 'Ωρολ. Πρόγρ. Α'-Γ' Ημερ. ΕΠΑΛ'
2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2065 -Β- 24-10-2007 'Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος Τυφλών και Κωφών', (1).
2007 - Π.Δ. 226/2007 - ΦΕΚ. 256 -Α- 20-11-2007 'Περί καθορ.του τρόπου δωρεάν προμήθειας/ επιλ.διδακτ.συγγραμμάτων από φοιτ.ή σπουδ.ΑΕΙ.
2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 169 -Β- 5-2-2008 'Καθορ.αμοιβής επιμορφωτών για το Πρόγρ.με τίτλο: Εισαγωγ. Επιμόρφ.για νεοδιόρ.εκπ/κούς σχ.έτ.2007-8'
2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 294 -Γ- 8-4-2008 'Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων κύριου προσωπ. ειδικότητας Ειδ. Αγωγής στο Π.Ι.', (3).
2008 - Π.Δ. 50/2008 - ΦΕΚ. 81 -Α- 8-5-2008 'Φοίτ.-αξιολόγ. μαθ. του Επαγγελμ. Λυκείου ΕΠΑΛ' - Εξέτ. μαθ.με ειδ. εκπ/κές ανάγκες, Άρθρο 19.
2008 - Π.Δ. 51/2008 - ΦΕΚ. 82 -Α- 8-5-2008 'Φοίτ.-αξιολόγ. μαθ. των Επαγγελμ. Σχολών ΕΠΑΣ' - Εξέτ. μαθ.με ειδ. εκπ/κές ανάγκες, Άρθρο 17.
2008 - N. 3667/2008 - ΦΕΚ. 114 -A- 18-6-2008 'Θέμ. ειδ. επιδοτήσεων. ανεργ. κ.ά.δ.-Πρακτ. άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών', Άρθ.10.
2008 - N. 3687/2008 - ΦΕΚ. 159 -A- 1-8-2008 'Θέματα προσωπικού ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ.ά.δ.', (Συνταξιοδότηση εκπ/κών, θέματα αναπληρ./ωρομισθίων).
2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 1597 -Β- 11-8-2008 'Έγκριση Προγρ. Μεταπτυχ. Σπουδών του Παιδ.Τμημ. Ειδ. Αγ. Παν/μίου Θεσσαλίας ', (4)-(5).
2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 1972 -Β- 24-9-2008 'Τροπ. Απόφ. 2057/07. Ωρολ. Πρόγρ. Α'-Γ' Ημερ. ΕΠΑΛ, συγκεκρ. Ωρολ. Πρόγ. Γ' τάξης Ημερ. ΕΠΑΛ'
2008 - N. 3731/2008 - ΦΕΚ. 263 -A- 23-12-2008 'Αναδιοργ.δημ.αστυν.και ρυθμ.θεμ.αρμοδ.Υπ.Εσωτ.', Θέμ.υπηρ.κατάστ.δημ.υπαλ.,Άρθ.30,Παρ.8.
2009 - Απόφ.- ΦΕΚ. 80 -Β- 23-1-2009 'Καθορ.αριθμ. μαθ. ΕΠΑ.Σ. Μαθητ. που θα απασχ.σε φορείς Δημ.Τομέα για πρακτ.άσκ.κατά το σχ.έτ.2008-9.'

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις