Λογοθεραπεία
  • Register

Λογοθεραπεία

 

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.
• Η αξιολόγηση/διάγνωση των δυσκολιών επικοινωνίας νεο-εισερχόμενων αλλά και ήδη φοιτούντων μαθητών/τριών.
• Η εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων βάσει των αναγκών του κάθε μαθητή.
• Ο συντονισμός ομάδων επικοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικής χρήσης του λόγου.
• Η εφαρμογή εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας (π.χ. PECS).
• Η συμμετοχή στην διεπιστημονική ομάδα.
• Η ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη των γονέων σε θέματα που αφορούν τις επικοινωνιακές ανάγκες του μαθητή.
• Η στενή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση των δυσκολιών επικοινωνίας σε επίπεδο τάξης.
Ενδεικτικά, τα θεραπευτικά προγράμματα λογοθεραπείας απευθύνονται σε μαθητές με :

• Δυσκολίες στο γραπτό λόγο.

• Δυσκολίες στην άρθρωση.
• Δυσκολίες στην ευρύτερη επικοινωνία λόγω νοητικής υστέρησης ή αναπτυξιακών διαταραχών κ.α.
• Δυσκολία στην ροή της ομιλίας.

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις