ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • Register

ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ :

 Μέσα συγκοινωνίας παλαιότερα και σήμερα .
 Μέσα συγκοινωνίας στη ξηρά ,θάλασσα, αέρα .


 Βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε στο δρόμο.
 Διαβάζουμε πινακίδες ,φωτεινούς σηματοδότες .
 Μετακινούμαστε με ασφάλεια .
 Χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς .

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;

 Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής .
 Να γνωρίσουν τον κωδικα οδικής κυκλοφορίας και τη χρησιμότητα του .
 ΝΑ γνωρίσουν τα είδη σήμανσης ,τις κατηγορίες πινακίδων και τους φωτεινούς σηματοδότες .
 Να γνωρίσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς .

Κοινωνικοί
 Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία .
 Να είναι σε θέση να μετακινηθούν με ασφάλεια στο δρόμο αρχικά ως πεζοί.
 Να ακολουθούν κανόνες .
 Να αναγνωρίζουν επίκινδυνες καταστάσεις και τρόπους αντιμετώπισης.

Ψυχοκινητικοί
 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οδικής ασφάλειας .
 Να αποκτήσουν δεξιότητες οδικής κυκλοφορίας
 Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς .

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 Συζήτηση
 Χωρισμός σε ομάδες
 Χειροτεχνικές δραστηριότητες (κολάζ, κατασκευες κτλ).
 Επισκέψεις .
 Πραγματοποίηση κοντινών οδικών δαδρομών.
 Επίσκεψη σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής..
 Θεατρικό παιχνίδι
 Εκμάθηση τραγουδιών .

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα
 Συμμετοχή σε συζήτηση .
 Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
 Ανάγνωση παραμυθιών .
 Ασκήσεις προγραφής .
 Λεξιλογικές ασκήσεις και ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας .
 Ερμηνεία πινακίδων .
 Γραφή /παραγωγή εισιτηρίου .
Μαθηματικά
 Εξάσκηση στη συμμετρία
 Αντιστοίχηση πινακίδων με γεωμετρικά σχήματα .
 Αποτύπωση, καταγραφή,ταξινόμηση ,κατηγοριοποίηση πινακίδων
 Διαδοχή βημάτων.
 Διαχωρισμός δεξί αριστερο.Αμφιπλευρικότητα.
 Εκτέλεση διαδρομών.

Δημιουργικές δραστηριότητες .
 Κατασκευή πινακίδων ,φωτεινών σηματοδοτών.
 Χρωματιισμός μλέσων μαζικής μεταφοράς .
 Κατασκευή κολάζ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ  ΠΕ 71

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ 71

ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 11

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ 21

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις