ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ
  • Register

ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Ψυχική Υγεία : Κοινωνική και Συναισθηματική ανάπτυξη

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ :

• Γνωρίζω τα βασικά συναισθήματα
• Αναγνωρίζω τα συναισθήματα μου


• Αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων
• Μίμηση συναισθημάτων
• Σύνδεση συναισθημάτων με πραγματικές συνθήκες

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ;

• Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση - Αυτογνωσία
• Αποδοχή του άλλου
• Εμπλουτισμός λεξιλογίου
• Αναγνώριση συναισθημάτων
• Διαχείριση συναισθημάτων
• Συνεργασία σε ομαδικό επίπεδο
• Έκφραση συναισθημάτων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους
• Έκφραση δημιουργικότητας

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

• Εποπτικό υλικό (ολοκληρωμένες σειρές εικόνων, φωτογραφιών, κοινωνικές ιστορίες, εκπαιδευτικό λογισμικό)
• Ομαδικές δραστηριότητες
• Μουσικά όργανα
• Κουκλοθέατρο
• Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα →

Αναγνώριση/ταύτιση λέξεων που αναφέρονται στα συναισθήματα, κοινωνικό λεξιλόγιο
Συναισθηματική Οργάνωση →

Αποδοχή και συνεργασία με τους άλλους, έκφραση των συναισθημάτων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους, απόκτηση θετικού αυτοσυναισθήματος και αυτοπεποίθησης
Προφορικός λόγος →

Συμμετοχή σε συζήτηση ομάδας, συνομιλία, έκφραση προσωπικών συναισθημάτων, επιθυμιών και αναγκών, αφήγηση γεγονότων
Δημιουργικές δραστηριότητες →

Κατασκευές με προσωπάκια συναισθημάτων, κολάζ, κουκλοθέατρο δραματοποίηση

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ 23

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΤΣΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ 71

ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ       ΠΕ 71

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ 71

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις