Φυσιοθεραπεία
  • Register

Φυσιοθεραπεία

Η Φυσιοθεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσιοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.
Φέτος παρέχεται στο σχολείο μας φυσιοθεραπευτής  για 10 ώρες την εβδομάδα.Ο Φυσιοθεραπευτής συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης και αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των νέων μαθητών/τριών . Οι στόχοι και τα μέσα διαφοροποιούνται αναλόγως της πάθησης του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Μερικά από τα περιστατικά παθήσεων παιδιών :
1. Εγκεφαλική παράλυση-ημιπληγία.
2. Νευρογενή δευτεροπαθή κυφοσκολίωση
3. Εγκεφαλοπάθεια κ.α.

Οι γενικοί στόχοι είναι:
1. Βελτίωση/αύξηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.
2. Πρόληψη μυοσκελετικών παραμορφώσεων.
3. Βελτίωση ισορροπίας, ιδιοδεκτικότητας.
4. Βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού
5. Γενική μυϊκή ενδυνάμωση

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις