Ανακοινώσεις Σχολείου
  • Register

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023- 2024

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Πρώτη τάξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για τη σχολική χρονιά 2023-2024 αρχίζουν την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και λήγουν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023. (Η επίσκεψη για την εγγραφή γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2382021834)

Στην Πρώτη τάξη του Σχολείου μας θα εγγραφούν παιδιά που γεννήθηκαν έως 31-12-2017 και διαθέτουν γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή άλλου αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού-διαγνωστικού κέντρου.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Χορηγείται από το σχολείο μας
2 Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο.
3 Επίδειξη του Βιβλιαρίου εμβολίων του Παιδιού Φωτοτυπία των σελίδων με τα εμβόλια που πραγματοποιήθηκαν.
4 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) Από κρατικό νοσοκομείο ή μονάδα υγείας ή ιδιώτη παιδίατρο. Θα σας δοθεί το σχετικό έντυπο από το σχολείο κατά την εγγραφή και θα πρέπει να προσκομιστεί το ταχύτερο δυνατό.
5 Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.
6

Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο

Δημοτικό.

Τη Βεβαίωση φοίτησης θα την πάρετε από το νηπιαγωγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, την οποία προσκομίζετε κατά την εγγραφή. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό με τη λήξη των μαθημάτων.
7 Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή άλλου αναγνωρισμένου δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού-διαγνωστικού κέντρου.   Μετά από σχετική γραπτή αίτηση των γονέων, η οποία υποβάλλεται στο ΚΕΔΑΣΥ μέσω του σχολείου φοίτησης των μαθητών/ριών.
8 Δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας του παιδιού. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων.
9 Αίτηση-Δήλωση εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά την εγγραφή, οι γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο ολοήμερο πρόγραμμα, συμπληρώνουν σχετική Αίτηση-Δήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον διευθυντή του σχολείου στο τηλ. 2382021834

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις