Σχολικές Εκδηλώσεις
  • Register

Το σχολείο μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία  (ΑμεΑ), και τη συμπλήρωση 30 χρόνων από

 

51 o 3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ.
Το σχολείο μας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τις εκδηλώσεις και δράσεις για τη μέρα αυτή. Η γυμνάστριά μας κ. Κατερίνα Μηναρετζή, μαζί με εκπαιδευτικούς και

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις