Εργοθεραπεία
  • Register

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία (στα Αγγλικά: 'Occupational Therapy') είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες.Ο Εργοθεραπευτής παρέχει θεραπευτικές προσεγγίσεις μέσω έργου, και τα έργα ενός παιδιού είναι διαφορετικά από εκείνα ενός ενήλικα, και συμπεριλαμβάνουν το παιχνίδι, τις μικροδουλειές ("αγγαρείες"), την αυτοφροντίδα και τη σχολική μελέτη
Ο ρόλος του Εργοθεραπευτή/τριας στα πλαίσια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου είναι να:
Συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης και με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές να αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των νέων μαθητών/τριών για την ένταξή τους .
Προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκαταστάτασης αναπτύσσοντας δεξιότητες μέσα από επιλεγμένες/σκόπιμες δραστηριότητες αναγκαίες για την προσαρμογή και επιτυχή εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών στο επάγγελμα.
Εισηγήται στη διεύθυνση του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις και τη χρήση απαραίτητων βοηθημάτων προσαρμογής ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητές των μαθητών/τριών.
Ενημερώνει/συμβουλεύει σε θέματα αρμοδιότητάς του το προσωπικό του σχολείου και τους γονείς.
Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δημιουργικών ενασχολήσεων χρήσιμων στην οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται εξατομικευμένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις