ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΑ
  • Register

«ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΑ.. ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ»

 

Το πρόγραμμα ανήκει στο Αγωγή Υγείας

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ :

 Γνωρίζω τα μέρη της στοματικής κοιλότητας και τη μορφολογία των δοντιών.\
 Γνωρίζω τους κανόνες της στοματικής υγιεινής .


 Γνωρίζω τις τροφές που βλάπτουν τα δόντια.
 Γνωρίζω τις τροφές που προστατεύουν τα δόντια .
 Γνωρίζω τους τρόπους πρόληψης των δοντιών.(σωστό βούρτσισμα ,οδοντιατρικός έλεγχος ,υγιεινή διατροφή)

Β.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

 Να κατανοήσουν την σημασία της στοματικής υγείας στην σωματική ανάπτυξη.
 Να κατανοήσουν ποια τρόφιμα είναι κατάλληλα και ποια όχι .
Κοινωνικοί
 Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και συνεργατικές δεξιότητες
 Να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες .
 Να είναι σε θέση να επιλέγουν τρόφιμα που προστατεύουν τα δόντια τους .
 Να κατανοήσουν τους κανόνες στοματικής υγιεινής και να τους εντάξουν στην καθημερινή τους
ρουτίνα .

Ψυχοσυναισθηματικοί
 Να χρησιμοποιούν σωστά την οδοντόβουρτσα.
 Να γνωρίζουν τα κατάλληλα και τα βλαβερά τρόφιμα.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
 Συζήτηση
 Ομαδικές δραστηριότητες
 Χειροτεχνικές δραστηριότητες .
 Συνεργασία με ειδικούς και φορείς .
 Επισκέψεις.
 Βιωματικές δραστηριότητες .

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Γλώσσα
 Προγραφικές ασκήσεις .
 Λεξιλογικές ασκήσεις (αναγνώριση ,σύνθεση, σταυρόλεξα κ.α) .
 Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
 Αφήγηση παραμυθιών.
 Συνέντευξη.

Μαθηματικά
 Προμαθηματικές έννοιες .
 Κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση τροφών
 Αντιστοίχηση ποσότητας αριθμού.
 Προβλήματα πρόσθεση και αφαίρεσης .
 Μαθηματικά παιχνίδια

Δημιουργικές δραστηριότητες
 Ζωγραφική
 Κατασκευές
 Κολάζ.
 Δημιουργία αφίσας
 Παιχνίδι ρόλων ,δραματοποίηση, παντομίμα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ     ΠΕ 71

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ               ΠΕ 71

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ    ΠΕ 29

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΞΑΝΘΗ          ΠΕ 21

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις