Σχολική Νοσηλεία
  • Register
Σχολική Νοσηλεία

Σχολική Νοσηλεία

school nurse

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σχολική νοσηλεύτρια :

1. Ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε κανόνες ατομικής υγιεινής καιπροφύλαξης από κινδύνους. Έχει ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας,με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό.

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις