ΤΡΩΩ ΣΩΣΤΑ
  • Register

ΤΡΩΩ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ!

Το πρόγραμμα ανήκει  στη Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες- Διατροφικές Διαταραχές.


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  :

Ø1 Αναγνώριση τροφών.
Ø2 Ταξινόμηση τροφών με βάση την διατροφική τους ομάδα.


Ø3 Γνωρίζω τις τροφές που μας ωφελούν και τις τροφές που μας βλάπτουν.
Ø4 Κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς την ώρα του φαγητού.

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; 

Ø1 Κατανόηση από τους μαθητές της προέλευσης των τροφών, την θρεπτική τους αξία και πως επιδρούν στην υγεία μας.
Ø1 Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.
Ø2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
Ø1 Έκφραση δημιουργικότητας .
Ø2 Ανάπτυξη συνεργατικότητας .

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Κατόπιν αξιολόγησης τα παιδιά θα χωριστούν σε υποομάδες ανάλογα με τις δυνατότητες τους, έτσι ώστε να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες οι οποίες θα εφαρμοστούν με βάση τις Βασικές Αρχές της Ειδικής Αγωγής και μάθησης:
1) Βιωματικά
2) Απλοποίηση των στόχων
3) Επανάληψη
4) Υποστήριξη
5) Παιχνίδι ρόλων- παιχνίδια προσομοίωσης
6) Μελέτη πεδίου
7) Ομαδικές δραστηριότητες
8) Επίσκεψη

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Γλώσσα:
- Ανάγνωση- Ταύτιση λέξεων που αναφέρονται στη διατροφή.
- Λειτουργική- Πρακτική μνήμη.
- Αντίληψη συγκέντρωσης προσοχής.
- Προγραφικές ασκήσεις.
- Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
-Αφήγηση παραμυθιών.

Μαθηματικά:
- Προμαθηματικές έννοιες .
- Κατηγοριοποίηση, ταξινόμηση τροφών.
- Αναγνώριση- Ταύτιση με αριθμούς.
- Αντιστοίχηση ποσότητας αριθμού.

Προφορικός Λόγος:
- Γνωριμία συμμαθητών.
- Τρόπος έκφρασης αναγκών- επιθυμιών.
- Κοινωνικό Λεξιλόγιο.

Δημιουργικές Δραστηριότητες:
- Ζωγραφική.
- Κολάζ.
- Κατασκευές.
- Παιχνίδια και ασκήσεις εμπέδωσης.

Φυσική Αγωγή: Διατροφή- Φυσική Άσκηση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΣΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΕ 71 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΕ 71 

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΞΑΝΘΗ   ΠΕ 21
ΝΤΙΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ     ΠΕ 70 

 

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις