Ιστορική Αναδρομή
  • Register

Ιστορική Αναδρομή

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 141/26-08-1987 και άρχισε να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1987 στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών όπου και συστεγαζόταν. Κατά την διάρκεια της εν λόγω χρονιάς στο σχολείο φοιτούν 17 μαθητές και 5 μαθήτριες, ενώ η δε οργανικότητά του ανέρχεται σε 2 Δασκάλους, τον κ. Αδαμίδη Δημήτριο που είναι ταυτόχρονα και Διευθυντής και τον κ. Παπαδόπουλο Αντώνιο.Το σχολικό έτος 1989-90 η οργανικότητά του αυξάνεται σε 6 θέσεις δασκάλων.

Το 1990 ιδρύεται και το 1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών .

Σημαντικός σταθμός αποτελεί η δημιουργία ξεχωριστού κτιρίου για την στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου το οποίο εγκαινιάζεται τον Οκτώβριο του 2002 κι από τότε παραμένει εκεί με την οργανικότητά του να ανέρχεται σε 7/θέσιο καθότι είναι κι ολοήμερο (το οποίο όμως δε λειτουργεί). Στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γιαννιτσών.

 

Το Ειδικό σχολείο Γιαννιτσών κατά τη χρονιά 2014-2015 έχει στη διάθεση του με οργανική θέση:3 έκπαιδευτικούς (2 δάσκαλοι ΠΕ70 και 1 νηπιαγωγός προϊσταμένη του ειδ.νηπιαγωγείου), 1 κοινωνική λειτουργός που εκτελεί και χρέη διευθύντριας ,1 ψυχολόγος ,1 καθηγήτρια ειδικής φυσικής αγωγής και 1 κοινωνική φροντίστρια.Με απόσπαση : 1 λογοθεραπεύτρια ,1 εργοθεραπευτρια και 1 κοινωνική φροντίστρια.Επίσης έχει και 4 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (δάσκαλοι ειδικής αγωγής) ΠΕ71 πλήρως ωραρίου καθώς και 1 αναπληρωτή φυσιοθεραπευτή μερικώς ωραρίου.

 

Διευθυντές που διετέλλεσαν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο:

Δ.Αδαμίδης

Θ.Στέφου

Κ.Ευθυμιάδης

Π.Χρυσάφη

Ν.Αγγελίδης

Σ.Λιάβας

Γ.Ταχτσίδου

Προϊσταμένες που διετέλλεσαν στο Ειδικό Νηπιαγωγείο:

Τσιτσιουκλή

Μ.Ξανθοπούλου

Ε.Τζιούρτζια

Κ.Νικολαϊδου

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις